Khi mọi thứ trở nên béo tròn ...

Người đăng: Đại Kỷ Nguyên - EpochTimes Vietnam vào 15 Tháng 4 2017
thư

Khi mọi thứ trở nên béo tròn

Có bao giờ bạn thử tưởng tượng khi mọi vật quanh bạn bỗng nhiên trở nên béo tròn như quả… Read more »

Chàng trai yêu nghề!

Người đăng: Đại Kỷ Nguyên - EpochTimes Vietnam vào 14 Tháng 4 2017
thư

Chàng trai yêu nghề

Hãy như anh ấy. Yêu nghề là phải như thế này chứ, làm việc thế này thì làm sao mà thấy… Read more »

Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến trái tim. Bản nhạc thực sự đã "lay động lòng người"! 💝 (y)Credit: JukinVideo

Người đăng: Đại Kỷ Nguyên - EpochTimes Vietnam vào 26 Tháng 2 2017
thư

Video hay ý nghĩa – Bản nhạc lay động lòng người

Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến trái tim. Bản nhạc thực sự đã “lay động lòng người”!…. Read more »

Con tìm mẹ gây xúc động hàng triệu trái tim người xem...

Người đăng: Đại Kỷ Nguyên - EpochTimes Vietnam vào 8 Tháng 4 2017
thư

Video cảm động về tình mẫu tử

Tình mẫu tử là một thứ tình cảm thiêng liêng thấm vào máu thịt và trái tim mỗi con người…. Read more »