Khi mọi thứ trở nên béo tròn

Có bao giờ bạn thử tưởng tượng khi mọi vật quanh bạn bỗng nhiên trở nên béo tròn như quả bóng bay thì sẽ thế nào không ?

Khi mọi thứ trở nên béo tròn …

Người đăng: Đại Kỷ Nguyên – EpochTimes Vietnam vào 15 Tháng 4 2017