Nam - Quatructuyen.com

Đủ là thiếu một Ít

‘Góc khuyết thiếu’, tuy chẳng đẹp, nhưng cũng là một phần của cuộc đời Bạn, hãy chấp nhận và đối… Read more »