Nam - Quatructuyen.com

Một đỉnh cao khác

Đỉnh cao văn hóa còn cao hơn đỉnh cao của một ngọn núi.