cuộc đời

Minh Trang

Vai kịch cuối cùng

Câu chuyện giản dị mang đậm tính nhân văn! Có một người diễn viên già đã về hưu và sống… Read more »

Minh Trang

Muối và cuộc đời

Muối và cuộc đời – Với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước, họ sẽ tự biến… Read more »