Hạt giống tâm hồn

huyentrang

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Tiểu thuyết tình yêu câu chuyện tình cảm động. Video này sẽ giúp bạn biết thêm về tình yêu thật sự! Tình… Read more »

Minh Trang

Tin tốt lành

Tin tốt lành nhất của bạn là gì là có thật nhiều tiền hay là nhìn những mọi người sống… Read more »

huyentrang

Dễ và khó

Dễ và khó luôn đi liền với nhau, như Dễ là khi phê bình người khác. Nhưng khó là khi… Read more »

huyentrang

Cây đèn đã tắt

Cây đèn đã tắt muốn nói với chúng ta rằng những gì đã qua thì không thể quay lại được,… Read more »

huyentrang

Chia tay

Chia tay câu chuyện nói về tình yêu của hai người đang yêu, nhưng người đàn ông đã có vợ…. Read more »

huyentrang

Bà nội

Khi chúng ra lớn lên mà không nhận được tình thương của bố mẹ thì bà là người đã quan… Read more »