Điều đó không bao giờ xảy ra

Ở trong đời nầy, chuyện mèo đẻ ra trứng, rắn bò có chân, rùa có lông, thỏ có sừng là những chuyện hoàn toàn không bao giờ có thật và không bao giờ xảy ra ở trong thế gian nầy.


Cũng vậy, sống trong đời, các điều sau đây không bao giờ xẩy ra đối với ta:
1- Ta đối xử với người không chân thật, mà mong người đối xử chân thật với ta là điều không bao giờ xẩy ra.
2- Ta gian tham tài sản của người; mà mong người giao tài sản cho ta cất giữ là điều không bao giờ xẩy ra.
3- Ta sống không đoan chánh, lễ độ với người, mà mong người sống lễ độ và đoan chánh với ta là điều không bao giờ xảy ra.
4- Ta đối xử với người bằng tâm ý trách móc, hận thù, mà mong người đối xử với ta bằng tâm ý thân thiện, gần gủi là điều không bao giờ xẩy ra.
5- Ta không đối xử với người bằng tình thương, mà mong người đem tình thương đối xử với ta là điều không bao giờ xẩy ra.
6- Ta đối xử với người bằng tâm cố chấp, mà mong người đối xử với ta bằng tâm ý hỷ xả là điều không bao giờ xẩy ra.
7- Ta đối xử với người bằng tâm ý cao ngạo, mà mong người kính trọng ta là điều không bao giờ xẩy ra.
8- Ta đem tâm kỳ thị để đối xử với người, mà mong người không đối xử kỳ thị đối với ta là điều không bao giờ xẩy ra.
9- Ta sống với tâm tham đắm tài sản và quyền lực, mà mong có giấc ngủ yên bình là điều không bao giờ xẩy ra.
10- Ta sống với tâm ý hại người và không đoan chánh, mà trong lòng không sinh ra sợ hãi là điều không bao giờ xẩy ra.
11- Ta sống với tâm nhỏ bé, mà mong mọi người đều quy phục ta là điều không bao giờ xẩy ra.
12- Ta sống chạy theo hình thức bên ngoài, mà tâm ý không vọng động theo đúng, sai là điều không bao giờ xẩy ra.
13- Ta sống không biết lắng nghe và học hỏi, mà mong cầu có tiến bộ là điều không bao giờ xẩy ra.
14- Sống chạy theo danh vọng, mà không gặp nguy nan là điều không bao giờ xẩy ra.
15- Sống và làm việc với tâm phiền não, mà mong có thảnh thơi và tự do là điều không bao giờ xẩy ra.
16- Sống và làm việc theo cá tính, mà mong có tri kỷ là điều không bao giờ xẩy ra.
17- Người lãnh đạo sống thiếu độ lượng, mà mong có những phụ tá giỏi là điều không bao giờ xẩy ra.
18- Người lãnh đạo thiếu khả năng quyết đoán công việc, mà mong thuộc cấp có tài năng không lấn lướt là điều không bao giờ xẩy ra.
19- Muốn mọi người lúc nào và ở đâu cũng đều làm theo ý của mình là điều không bao giờ xẩy ra.
20- Người khác ăn mà mình no, người khác thở mà mình sống là điều không bao giờ xẩy ra.

Ta quán chiếu những điều trên đây một cách thường trực và sâu sắc, trí và minh sẽ khởi lên trong tâm ta; từ bi và hỷ xả sẽ khởi lên trong đời sống của ta, giúp ta lấy lại niềm tin và vượt ra khỏi mọi vô minh ảo tưởng và khổ đau ngay ở trong cuộc sống nầy.

One thought on “Điều đó không bao giờ xảy ra

Leave a Reply

Đánh giá*

Your email address will not be published. Required fields are marked *