Hài hước: Không có cơ hội lần hai

Cậu học sinh có câu trả lời chắc hẳn khiến thầy giáo vừa bất ngờ, vừa giận lắm.

 

Thầy giáo hỏi học sinh:

– Em nghĩ thế nào về câu nói của một danh nhân: ‘Đừng sợ thất bại, thất bại thứ nhất là tất yếu vì nó luyện chí.

Thất bại thứ hai có thể hữu ích vì nó làm người ta rút ra bài học kinh nghiệm. Nếu thất bại thứ ba mà bạn đứng dậy được thì chính bạn là con người’?

– Dạ, thưa thầy em thấy câu nói đó hoàn toàn không đúng, vì nhà trường chỉ cho thi lại có một lần thôi ạ!

Leave a Reply

Đánh giá*

Your email address will not be published. Required fields are marked *