Hình ảnh ví von ẩn dụ

Hai vợ chồng nhà kia ra toà ly dị. Toà tuyên bố người vợ được quyền nuôi dưỡng đứa con.

 

Thấy anh chồng có vẻ không phục, quan toà hỏi:

– Anh có khiếu nại gì không?

– Thưa, nếu tòa bỏ một đồng vào trong cái máy bán nước ngọt, sau đó có một lon nước chui ra thì tôi hỏi toà. Cái lon đó là của tòa hay là của cái máy?

Leave a Reply

Đánh giá*

Your email address will not be published. Required fields are marked *