Không nợ cắc nào!

Lão chạy qua nhà hàng xóm mượn 10 đồng đi đổ xăng.

Hôm sau ông hàng xóm gặp lão chưa kịp mở miệng đòi thì lão đã lên tiếng:

– Tôi thiếu ông 10 đồng phải không? Cho mượn 10 đồng nữa cho chẵn 20!

Hôm sau ông hàng xóm gặp lão, chưa kịp đòi thì lão đã cười cầu tài:

– Tôi thiếu ông 20 đồng phải không? Cho mượn 20 đồng nữa cho chẵn 40!

Ngày thứ ba, ông hàng xóm lại gặp lão nữa. Lão chặn đầu la:

– Tôi thiếu ông 40 đồng phải không?

Ông hàng xóm sợ quá kêu lên:

– Đâu có, mày đâu có thiếu tao cắc nào đâu!

– !!!

(Nguồn: ST)

Bấm Like, share hoặc comment thay lời động viên tác giả để có bài hay hơn