Những biển số xe siêu độc ở Việt Nam!

Cùng ngắm và thư giãn với những biển số xe siêu độc, siêu đẹp và siêu mờ ám ở Việt Nam các bạn nhé!

 Không đèo con gái!

Biển số xe hay biển số nhà, màu xanh chữ trắng

 Phép cộng độc đáo trên biển số 6107 

 Biển số 00000? hiếm hơn cả biển xe tứ quý khác

 Biển nào đúng? 

 Xe tàn tạ, biển siêu đẹp. Biển xe tỉ lệ nghịc với giá trị của xe

 Biển số đẹp dành cho xe đạp mới cấp

 Biển… thông báo tìm biển

 Biển số tự chế

 Biển số xe hay biển số người?

 Biển số bằng giấy

 Biển không có số, toàn lời khuyên

 Biển số sinh đôi?

 Lại thêm một biển số giấy

Leave a Reply

Đánh giá*

Your email address will not be published. Required fields are marked *