Part time job của siêu anh hùng khi rảnh rỗi

Không biết các siêu anh hùng sẽ dùng năng lực của mình vào việc gì nhỉ?

Wolverine bán thịt ở chợ

Catwoman bắt chuột buổi đêm

Flash đi giao Pizza

Thor làm thợ rèn

Spider-Man đi đan lưới chuyên nghiệp

Iron Man đi ủi đồ

Captain America làm bồi bàn

Human Torch quay thịt thịt quay

Superman làm bồ cầu đưa thư

Invisible Woman diễn ảo thuật

Mister Fantastic thu hoạch hoa quả không cần thang

Hulk tham gia đội tháo dỡ công trình

Riêng Batman gia nhập hội những người không cần việc vẫn rất giàu

Bấm Like, share hoặc comment thay lời động viên tác giả để có bài hay hơn