Quà Tặng Cuộc Sống – Đôi Cánh Thiên Thần

Quà Tặng Cuộc Sống là những câu chuyện nhỏ của cuộc sống hằng ngày chứa đựng những thông điệp nhân văn sâu sắc và lớn lao về tình cảm con người…

Đôi cánh thiên thần nói về sư mất mát của những người tật nguyền nhưng trong trái tim họ không như vậy. Họ luôn cố gắng, lỗ lực trong cuộc sống của mình. Tuy không thể làm những việc như những người bình thường khác nhưng những gì họ làm được đều khiến mỗi chúng ta phải chân trọng.