Truyện hài hước – Siêu giáo sư

Một vị siêu giáo sư chắc chắn sẽ làm các bạn phải ngạc nhiên trước những con số tính toán của ông !

Giáo sư toán giải thích cho nhóm sinh viên mới tựu trường:

– Toán là một ngành khoa học rất hữu ích trong đời sống.

Tôi lấy ngày sinh của mình cộng với số điện thoại đầy đủ của văn phòng phân khoa…

… Rồi đem chia chúng cho độ dài centimet ngón trỏ trên bàn tay là số điện thoại cầm tay của cá nhân tôi, chính xác tới từng con số lẻ.

Sinh viên:!!????

Leave a Reply

Đánh giá*

Your email address will not be published. Required fields are marked *