lựa chọn

Nam - Quatructuyen.com

Chọn cách sống cho mình

Sức mạnh lớn nhất của mỗi người chính là khả năng chọn lựa. Tổng thống Abraham Lincoln đã từng nói:… Read more »