Truyện hài hước: Công bằng và chính trực

Truyện hài hước mang lại tiếng cười sảng khoái sau những giờ làm việc căng thẳng!

Một phiên tòa tranh chấp đất đai kéo dài đã rất nhiều ngày mà vẫn không phân thắng bại.

Một bữa nọ, giữa công đường, ông chánh án gọi luật sư của cả bên nguyên và bên bị, nghiêm sắc mặt nói: “Trò đút lót không giải quyết được gì đâu!”. Dừng một lát, ông chánh án tiếp:
– Hôm qua tôi đã nhận được tiền hối lộ của cả hai ông. Luật sư bên nguyên đơn đưa 1.000 đôla, còn luật sư bên bị đơn đưa 1.500 đôla.
Hai luật sư tái mặt, nhìn nhau run rẩy. Ông chánh án rút ví móc ra một xấp tiền đưa cho luật sư bên bị đơn:
– Đây, trả lại ông 500 đôla. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tranh tụng một cách thật công bằng và minh bạch.

Leave a Reply

Đánh giá*

Your email address will not be published. Required fields are marked *