Yêu và thích

Bạn có phân biệt được sự khác nhau giữa yêu và thích. Những dòng chia sẻ dưới đây cũng là những nét thú vị về sự khác biệt giữa 2 trạng thái tình cảm này, cùng đọc và cảm nhận nhé!

¤ Đứng trước người bạn THÍCH …
=>*TIM* bạn sẽ ĐẬP NHANH HƠN!
¤ Nhưng khi đứng trước người bạn YÊU …
=>Bạn chỉ cảm thây VUI HƠN.!>

¤ Nếu bạn nhìn vào mắt người bạn THÍCH …
=>Bạn THẸN THÙNG.
¤ Nhưng nếu nhìn vào mắt người bạn YÊU…
=>Bạn MỈM CƯỜI.

¤ Ở trước người bạn THÍCH…
=>Bạn không thể NÓI NHỮNG GÌ MÌNH NGHĨ…
¤ Nhưng nếu ở trước người bạn YÊU…
=>Bạn hoàn toàn CÓ THỂ NÓI.!

¤ Khi đứng trước người bạn THÍCH…
=>Bạn bắt đầu cảm thấy NGƯỢNG.
¤ Nhưng đứng trước người bạn YÊU…
=>Bạn có thể KHĂNG ĐỊNH BẢN THÂN!

¤ Khi người bạn THÍCH khóc:
=>Bạn sẽ lập tức AN ỦI !.!.!
¤ Nhưng khi người bạn YÊU…Khóc :”(
=>Bạn sẽ KHÓC cùng người ấy

Leave a Reply

Đánh giá*

Your email address will not be published. Required fields are marked *