Quà tặng cuộc sống – Ba người khách

Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta phải đánh đổi thứ này để lấy thứ khác và phải lựa chọn giữa thành công, giàu có và tình yêu. Những lúc đó hãy nhớ rằng nếu bạn chọn giàu có hoặc thành công thì tình yêu sẽ không thể đi cùng nhưng nếu bạn chọn tình yêu thì bạn sẽ có được tất cả. Tình yêu luôn là thứ quan trọng nhất, là nền tảng để con người vươn tới hạnh phúc.

Leave a Reply

Đánh giá*

Your email address will not be published. Required fields are marked *