Quà tặng cuộc sống – Câu hỏi quan trọng nhất

Trong mọi ngành nghề, chúng ta luôn phải gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người. Tất cả những con người đó đều có ý nghĩa với cuộc sống và thành công của chúng ta dù nhỏ hoặc lớn. Họ đáng được chúng ta quan tâm, chú ý đến cho dù tất cả những gì ta có thể làm chỉ là một lời chào hỏi hay một nụ cười.

Leave a Reply

Đánh giá*

Your email address will not be published. Required fields are marked *