Chết cười với những status chính chủ của cư dân mạng!

Dân mạng chế những câu nói rất hài hước xung quanh 2 từ “chính chủ”.

Đến trẻ con cũng phải lo lắng việc “chính chủ”

Leave a Reply

Đánh giá*

Your email address will not be published. Required fields are marked *