Quà tặng cuộc sống – Chiếc bình nứt

Một ông cụ có một chiếc bình xách nước bị nứt và nó rất đau khổ vì nghĩ rằng mình không thể làm gì có ích cho chủ nhân. Thế nhưng một ngày nó biết được nhờ có vết nứt của mình mà những luống hoa bên đường mới có thể nở rộ một cách đẹp nhất. Mỗi người trong chúng ta đều có những khuyết điểm rất riêng biệt.  Ai cũng đều là bình nứt cả. Nhưng chính những cái nứt rạn đó và những khuyết điểm ấy của từng người trong chúng ta mới khiến cho đời sống chung của chúng ta trở nên thú vị và làm thỏa mãn chúng ta. Hãy biết chấp nhận cá tính của từng người trong cuộc sống, và tìm cho ra cái tốt trong họ.

Leave a Reply

Đánh giá*

Your email address will not be published. Required fields are marked *