Đừng lãng phí cuộc đời!

“Đừng lãng phí cuộc đời!” Cuộc đời mỗi chúng ta trôi qua rất nhanh. Mọi chuyện có thể trở nên quá muộn nếu chúng ta ngập ngừng. Có khi nào bạn đang láng phí vật chất, láng phí sức khỏe, láng phí cuộc sống…

Hãy quan sát xung quanh mình và cảm ơn những gì mình đã có được trong cuộc đời  ngắn ngủi này…

Và xin đừng lãng phí chúng nữa!

[youtube]GjpXXUacnqc[/youtube]

Leave a Reply

Đánh giá*

Your email address will not be published. Required fields are marked *