Quà tặng cuộc sống – Cần thiết

Sự cần thiết cho con người thêm trí tuệ.  “Cần thiết” luôn ở bên trong chúng ta, khi gặp khó khăn nó sẽ giúp ta vượt qua tất cả. Đó là bài học mà một người cha đã dạy cho các con của mình để mong chúng trưởng thành và có thể tự lo cho mình. Đồng thời nó cũng là bài học quý giá với tất cả chúng ta, khi gặp khó khăn, thử thách, hãy biết tự lập chứ đừng lúc nào cũng chỉ biết trông chờ vào người khác các bạn nhé.

Leave a Reply

Đánh giá*

Your email address will not be published. Required fields are marked *