Quà tăng cuộc sống – Có một hồng sơn khác

Một lời khen chẳng mất gì nhiều nhưng nó lại có thể mang lại niềm vui, những biến chuyển tích cực lớn lao đối với người nhận. Một cái nhìn tích cực sẽ là sự khích lệ cho thay đổi tích cực. Con người vẫn cần sự khích lệ động viên hơn là sự than vãn, rầy la. Một người có thể tiến bộ hơn nếu ta biết nhìn vào những ưu điểm của họ.

Leave a Reply

Đánh giá*

Your email address will not be published. Required fields are marked *