Quà tặng cuộc sống – Đã dốc hết sức chưa?

Một người cha giao cho con mình nhiệm vụ và bảo cậu hãy nỗ lực hết sức mình. Sau nhiều lần cố gắng cậu bé vẫn không thể hoàn thàn nhiệm vụ và bảo rằng con đã cố hết sức rồi. Lúc này, người cha mới bảo: “Con chưa dùng hết sức đâu, cha vẫn luôn ở bên cạnh con, tại sao con lại không nhờ sụ giúp đỡ của cha?”. Lúc này hai cha con mới cùng nhau làm và nhiệm vụ đã được hoàn thành một cách nhanh chóng. Trong cuộc sống không phải lúc nào chúng ta cũng có thể làm tất cả mọi việc. Sức mạnh của chúng ta còn nằm ở những người thân, bạn bè, những người luôn quan tâm và sẵn lòng giúp đỡ chúng ta.

[youtube]r-q1aVQUtrc[/youtube]

Leave a Reply

Đánh giá*

Your email address will not be published. Required fields are marked *