Quà tặng cuộc sống – Món quà giành cho người nhút nhát.

Đôi khi chỉ một lời động viên nhỏ, với người trao đi thì không là gì đáng kể nhưng đối với người nhận được thì đó lại là một nguồn sức mạnh to lớn. Nó có thể giúp một người nhút nhát, tự ti vượt qua chính mình để vươn tới thành công. Vì vậy, đừng bao giờ quá tiết kiệm những lời khen cũng như lời động viên đung lúc nhé!

One thought on “Quà tặng cuộc sống – Món quà giành cho người nhút nhát.

Leave a Reply

Đánh giá*

Your email address will not be published. Required fields are marked *