Video cảm động về sự hi sinh

Quatructuyen.com mời bạn xem Video cảm động này. Sự lữa chọn và hi sinh của người mình yêu thương nhất để mang lại niềm vui và sự sống cho mọi người!

Ý nghĩ và sự hi sinh của người cha để đem lại sự sống cho mọi người. Sự hi sinh đó phải trả bằng người mà mình yêu thương nhất…! Qua sự hi sinh của người đã mang lại niềm tin và sự hi vọng cho tương lai. Cho những người nhận biết được sự hi sinh đó cho chính minh…