Bán lược cho sư

Bán lược cho sư, câu chuyện hay về lòng kiên trì và thông minh trong kinh doanh. Một bài học hay có ích cho chúng ta

Cậu bé nhận thấy khu vực mình đang đi giao bán lược thì chỉ có ngôi chùa là nơi tụ tập nhiều người ra vào, cậu liền nghĩ chỉ có thể vào ngôi chùa đó thì mọi người ta mới để ý đến cậu mà có thể bán được lược.

Và cậu ta nghĩ, trong chùa thì chủ yếu là sư, mà sư thì có phải dùng đến lược không, nhưng cậu bán lược vấn nhất định vào ngôi chùa để bán lược, chỉ có vào mới biết có bán được không.

Bán lược cho sư

Cậu vào chùa và gặp được sư trụ trì:

– Sư trụ trì ơi người hãy mua lược giúp con
Sư trụ trì thấy làm lạ:

– Nhà ngươi nghĩ gì mà bảo ta mua lược , nhà sư thì làm gì có tóc mà phải dùng lược.

Cậu bán lược nghĩ thấy cũng đúng và quay về. Khi đi qua bờ suối thấy các chú tiểu đang tắm và kỳ lưng cho
nhau cậu nảy ra ý tưởng và quay lại gặp sư trụ trì:

– Sư trụ trì ơi hãy mua lược giúp con

– Ta đã nói là không dùng đến lược thì mua làm gì

– Người hãy mua lược cho các nhà sư để khi tắm họ có thể dùng lược mà kỳ lưng cho nhau

Sư trụ trì thấy ý kiến của cậu bán lược rất đúng liền mua cho cậu ta 1 chiếc lược.

Ngày hôm sau, cậu bán lược lại đến tìm sư trụ trì:

– Sư trụ trì ơi hãy mua lược cho con

– Ta đã mua lược cho nhà ngươi rồi sao lại đến

– Thưa sư trụ trì, con thấy mọi người đến chùa đều muốn chỉnh trang lại đầu tóc gọn gàng để vào bái phật,

vậy người hãy mua lược để ở những nơi nghỉ ngơi để người đến cầu phật có nơi chỉnh trang lại rồi vào bái phật.

Sư trụ trì nghe vậy thấy có lý liền đồng ý mua cho cậu ta 10 chiếc và để ơ mỗi nơi một chiếc cho du khách tới chùa.

Đến ngày thứ 3, Sư trụ trì lại thấy thấy cậu bán lược:

– Sư trụ trì ơi hãy mua lược cho con

– Lược mới mua đã hỏng ngay đâu mà nhà ngươi lại bảo ta mua lược

Cậu bán lược:

– Xin người hãy nghe con nói, con thấy ngôi chùa có rất nhiều khách đến bái lễ, không chỉ người ở xung quanh đây mà còn ơ khắp nơi tới, vậy tại sao sư trụ trì không mua lược và cho khắc tên chùa trên những cái lược để coi đó la những món quà cho du khách và cũng để quảnh bá ngôi chùa để nhiều người biết đến ngôi chùa này

Từ đó, cậu bán lược chỉ việc cung cấp lược cho nhà chùa, sau này ngôi chùa được nhiều người biết đến với món quà là những chiếc lược.

Leave a Reply

Đánh giá*

Your email address will not be published. Required fields are marked *