Quà tặng cuộc sống – Cùng là một công việc

Cùng một công việc, cùng một sự kiện, ý nghĩa của nó trở nên cao đẹp hay bình thường là tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi chúng ta!

Leave a Reply

Đánh giá*

Your email address will not be published. Required fields are marked *