Quà tặng cuộc sống – Dây chuyền cuộc đời

Trên con đường cuộc đời, chỉ có bản thân mới có thể cứu được chính mình khỏi những xiềng xích danh lợi, nữ sắc, tham lam, oán hận … Nếu có thể kiên trì vượt qua mọi đau khổ thì cuối cùng chúng ta sẽ đến được với hạnh phúc …

Leave a Reply

Đánh giá*

Your email address will not be published. Required fields are marked *