Đủ là thiếu một Ít

‘Góc khuyết thiếu’, tuy chẳng đẹp, nhưng cũng là một phần của cuộc đời Bạn, hãy chấp nhận và đối xử tốt với nó, cuộc sống của anh sẽ có niềm vui và cởi mở hơn. Điều khiến ta là ‘Duy nhất’ là bởi cái ‘Góc Khuyết thiếu’ của mình, nhưng Bạn hay hoặc dở chính là cách Bạn đã xử sự với nó như thế nào – đó chính là tính cách điển hình vậy

Cuối cùng tôi cùng Bạn ngẫm nghĩ – phải chăng: Đủ là Thiếu một ít! Nhờ vậy mỗi người sẽ :
Gắng hơn một chút bằng nỗ lực tự thân để điều chỉnh nhu cầu, tự hoàn thiện mình hơn về tinh thần và hợp lí tối đa bên trong
Biết vừa lòng với những gì mình đang có mà không rơi vào so đo, không hối hả để có được hơn bằng mọi cách , nhưng cũng không tự mãn để tiếp tục phấn đấu
Nguyễn Tất Thịnh

2 thoughts on “Đủ là thiếu một Ít

Leave a Reply

Đánh giá*

Your email address will not be published. Required fields are marked *