GIEO VÀ GẶT

Gieo và gặt có nghĩa là khi bạn gieo điều gì, bạn sẽ gặt những thành quả mà nó mang lại. Vì thế, hãy gieo những điều tốt đẹp cho chính bạn và mọi người xung quanh để nhận lại hạnh phúc. Đừng gieo xấu xa, ích kỷ để rổi phải nhận đau khổ, cô đơn.

– Gieo gì hôm nay :

-Nếu bạn gieo lòng tốt,bạn sẽ gặt thân thiện…
-Nếu bạn gieo khiêm tốn,bạn sẽ gặt cao thượng…
-Nếu bạn gieo kiên nhẫn,bạn sẽ gặt chiến thắng…
-Nếu bạn gieo cân nhấc,bạn sẽ gặt hòa thuận…
-Nếu bạn gieo chăm chỉ,bạn sẽ gặt thành công…
-Nếu bạn gieo tha thứ,bạn sẽ gặt hòa giải…
-Nếu bạn gieo cởi mở,bạn sẽ gặt thân mật…
-Nếu bạn gieo chịu đựng,bạn sẽ gặt cộng tác…
-Nếu bạn gieo niềm tin,bạn sẽ gặt phép màu…

-Nhưng :

-Nếu bạn gieo dối trá,bạn sẽ gặt ngờ vực…
-Nếu bạn gieo ích kỷ,bạn sẽ gặt cô đơn…
-Nếu bạn gieo kiêu hãnh,bạn sẽ gặt hủy diệt…
-Nếu bạn giéo đố kỵ,bạn sẽ gặt phiền muộn…
-Nếu bạn gieo lười biếng,bạn sẽ gặt mụ mẫn…
-Nếu bạn gieo cay đắng,bạn sẽ gặt cô lập…
-Nếu bạn gieo tham lam,bạn sẽ gặt tổn hại…
-Nếu bạn gieo tầm phào,bạn sẽ gặp kẻ thù…
-Nếu bạn gieo lo lắng,bạn sẽ gặp âu lo…
-Nếu bạn gieo tội lỗi,bạn sẽ gặt tội lỗi…

One thought on “GIEO VÀ GẶT

Leave a Reply

Đánh giá*

Your email address will not be published. Required fields are marked *