Hài hước – Giữ bí mật đến cuối đời

Trong bữa tiệc, một nhóm người đang tranh luận về việc đàn ông hay đàn bà đáng tin cậy hơn. Một người đàn ông nói với vẻ khinh miệt: “Không một người đàn bà nào có thể giữ được bí mật”.
Ngay lập tức, một quý bà tóc vàng đứng cạnh lên tiếng.
– Tôi không biết về điều đó đấy. Tôi đã giữ bí mật về tuổi của mình từ năm 21 tuổi.
– Một ngày nào đó bà sẽ để lộ ra thôi.
– Tôi không nghĩ thế. Khi một phụ nữ đã giữ được bí mật trong 27 năm trời thì người đó sẽ giữ được bí mật này mãi mãi.