Một tuần lương

Người chủ hiệu đi qua phòng đóng gói, trông thấy một cậu bé đang ngả lưng trên một chiếc thùng, miệng huýt sáo vui vẻ.
– Mày làm được bao nhiêu tiền một tuần? – ông ta hỏi.
– 50 đôla một tuần, thưa ông.
– Đây là tuần lương của mày. Cút luôn đi!
Khi gặp người quản đốc, ông chủ cằn nhằn:
– Anh thuê thằng bé đó ở đâu vậy?
– Chúng ta có thuê nó bao giờ đâu, nó vừa mang tới một kiện hàng từ một công ty khác.

Leave a Reply

Đánh giá*

Your email address will not be published. Required fields are marked *