Sức mạnh của lời nói

Một lời nói có thể giúp những người đang bế tắc vượt qua khó khăn, cũng có thể giết chết 1 người trong cơn tuyệt vọng. Đó là sức mạnh của lời nói!

Một bầy ếch đi dạo trong rừng và có hai con bị rơi xuống một cái hố sâu. Tất cả các con ếch còn lại trong bầy đều bu quanh miệng hố để kéo chúng lên.
Nhưng khi thấy cái hố quá sâu, cả bầy liền nói với hai con ếch rằng chúng chỉ còn nước chết mà thôi.
Hai con ếch bỏ ngoài tai những lời tuyệt vọng đó và cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Những con ếch kia lại nói với chúng đừng nên phí sức, rằng chúng chỉ còn nước chết. Sau cùng, một con ếch phía dưới nghe theo những gì cả bầy đã nói, nó tuyệt vọng, bỏ cuộc và chìm xuống đáy hố nước.
Con ếch còn lại tiếp tục cố gắng nhảy. Một lần nữa cả bầy xúm lại và thét lên khuyên nó hãy thôi. Nó càng nhảy mạnh hơn nữa. Cuối cùng nó nhảy được lên bờ. Cả bầy vây quanh và hỏi nó: “Anh không nghe tụi tôi nói gì hay sao?”. Con ếch bảo nó bị nặng tai, nó tưởng cả bầy ếch đã động viên, cổ vũ nó suốt khoảng thời gian vừa qua, chứ không phải là kêu gào thuyết phục nó bỏ cuộc.
Có một sức mạnh sống và chết nơi miệng lưỡi chúng ta. Một lời động viên khích lệ cho một người đang bế tắc có thể vực người ấy dậy và giúp họ vượt qua khó khăn. Nhưng cũng lời nói có thể giết chết một người trong cơn tuyệt vọng. Vì thế, hãy cẩn thận với những lời nói của mình. Bất kỳ người nào cũng có thể nói những lời hủy diệt để cướp đi tinh thần của những người đang gặp khốn khó. Quý báu thay những ai dành thì giờ để động viên và khích lệ người khác.

Leave a Reply

Đánh giá*

Your email address will not be published. Required fields are marked *