Tôi yêu Việt Nam

Nơi tôi sinh ra và lớn lên, tôi tự hào với truyền thống văn hóa, lịch sử muôn đời, tự hào với danh lam thắng cảnh, với những người anh hùng dân tộc mang hòa bình, độc lập, tự do… Tôi yêu Việt Nam – đất nước quê hương.

1, Tôi tự hào vì Saddam Husen đã dọa Mỹ: “ Nếu các ông đánh nước tôi, các ông sẽ gặp 1 Việt Nam trên sa mac “

2, Tôi tự hào vì nước tôi trải dài từ Bắc chí Nam, không đâu là không có thắng cảnh, không đâu là không có di tích văn hóa

3, Tôi tự hào vì trường tôi mang tên Lý Tự Trọng, Châu Văn Liêm, Kim Đồng, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Du, Lê Lợi…….

4, Tôi tự hào vì mỗi tên đất, tên đường ở xứ tôi đều viết bằng tên người chứ không phải đánh số.

5, Tôi tự hào vì Việt Nam tôi giành độc lập, thống nhất miền Bắc Nam. Chứ không phải như Hàn Quốc và Triều Tiên, phải ra chiến trường cầm súng chống lại đồng bào mình.

6, Tôi tự hào vì nước tôi có núi, có sông, có rừng, có biển chứ không phải toàn cát như Iran và Ai Cập

7, Tôi tự hào vì nước tôi có 54 dân tộc trên 85 triệu dân thay vì 56 dân tộc 1600 triệu dân

8, Tôi tự hào vì Văn Miếu là Đaị Học đầu tiên Đông Nam Á.

9, Tôi tự hào hào vì nước tôi là quốc gia đầu tiên trong số các thuộc địa giành được độc lập thực sự.

Leave a Reply

Đánh giá*

Your email address will not be published. Required fields are marked *