8 nguyên tắc thay đổi thế giới

Nếu bạn thay đổi chính bản thân mình, có nghĩa rằng bạn đã bắt đầu thay đổi thế giới. Hãy cùng tham khảo những nguyên tắc dưới đây nhé!

– Nguyên tắc 1: Hãy thay đổi chính mình
“Sự vĩ đại của con người không nằm ở khả năng tái tạo thế giới, mà ở khả năng tái tạo chính bản thân mình”.

– Nguyên tắc 2: Chính bạn là người chủ!
“Không ai có thể làm cho tôi tổn thương, trừ phi tôi cho phép điều đó”.

– Nguyên tắc 3: Tha thứ
“Kẻ yếu chẳng thể nào biết tha thứ bởi tha thứ là phẩm chất của kẻ mạnh”.

– Nguyên tắc 4: Không hành động, bạn chẳng thể đi đến đâu
“Một gam hành động thì vẫn hơn một tấn giáo điều”.

– Nguyên tắc 5: Kiên gan bền chí
“Ban đầu, mọi người không thèm chú ý đến bạn. Sau đó, họ cười nhạo bạn. Rồi họ chống lại bạn. Nhưng sau cùng, bạn là người chiến thắng”.

– Nguyên tắc 6: Nhìn thấy điều tốt đẹp ở người khác
“Chỉ khi một người phát triển đến mức sẵn sàng cống hiến vì phúc lợi của đồng loại thì người đó mới trở nên vĩ đại”.

– Nguyên tắc 7: Hãy là con người đích thực của mình
“Hạnh phúc chỉ đạt được khi những gì bạn nghĩ, những gị bạn nói và những gì bạn làm hài hòa với nhau”.

– Nguyên tắc 8: Không ngừng phát triển
“Bản chất của cuộc sống là không ngừng vận động và phát triển. Thế nên, sẽ là một sai lầm to lớn nếu ta cứ khư khư bám giữ những giáo điều”.

Leave a Reply

Đánh giá*

Your email address will not be published. Required fields are marked *